Nota prawna

Kampanie WoMM (Marketing rekomendacji)

Oferujemy szerokie portfolio działań rekomendacyjnych:

 
Kampania product seeding dla marki Priorin z portfolio firmy Bayer 
 
Kampanie marketingu rekomendacji polegają na pobudzeniu Liderów Opinii do rekomendacji produktu lub usługi (WoM). Badania dowiodły, że Liderzy Opinii stanowiący ok. 13% społeczeństwa bardzo silnie kształtują wybory konsumenckie pozostałych konsumentów.
 
Filarem efektywności kampanii rekomendacyjnych jest:

Kampanie z udziałem blogerów

Posiadamy bardzo rozbudowane doświadczenie w tego typu działaniach - przeprowadziliśmy ponad 30 kampanii z udziałem blogerów i vlogerów. Posiadamy własną bazę sprawdzonych blogerów z którymi współpracujemy na różnych płaszczyznach. 
 
Zapewniamy pełną obsługę kampanii:
Kampanie z udziałem blogerów zapewniają markom bardzo wysoką wiarygodność komunikacji i dotarcie do grupy najaktywniejszych, poszukujących informacji konsumentów.
 
Kampania z udziałem blogerów dla marki Decubal z portfolio koncernu ACTAVIS
 
 

Kampanie product seeding

Kampanie product seeding to jedno z podstawowych narzędzi marketingu rekomendacji. Polegają na dostarczaniu uczestnikom kampanii – Liderom Opinii produktu do testowania, a w kolejnym etapie na stymulowaniu rekomendacji.
W wielu kampaniach seedingowych razem z pełnowartościowym produktem wysyła się również jego próbki - ułatwia to Liderom Opinii rekomendowanie testowanego produktu wśród swoich znajomych oraz istotnie zwiększa zasięg kampanii seedingowej.
 
Kluczowe elementy kampanii product seeding:
 
Uczestnicy kampanii product seeding bardzo często mają kontakt z markami w ich fazie przed oficjalnym launchem, co daje im poczucie wyróżnienia, będące podstawowym stymulatorem dalszej rekomendacji marki w grupie docelowej.
Jakościowa i dedykowana rekrutacja Liderów Opinii jest kluczowa dla efektywnosci akcji.
Do każdej akcji marketingu rekomendacji Liderzy Opinii powinni być rekrutowani indywidualnie.
Na polskim rynku można spotkać się z propozycją rekrutowania Liderów Opinii z gotowych baz, co jest w naszej ocenie zasadniczym nadużyciem. 
W gotowych bazach można spotkać co najwyżej łowców konkursowych, a nie Liderów Opinii.
 
Poprzez kampanie product seeding realizujemy najczęściej cele takie jak:
Product seeding jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich marek, w przypadku których bezpośrednie doświadczenie produktu jest kluczowe dla wygenerowania sprzedaży.
 

Kampania z udziałem blogerów dla marki NIVEA

Kampanie „In the name of research” - rozwinięcie mechanizmu product seeding

"In the name of research" to bardzo ciekawy mechanizm marketingu rekomendacji polegający na rozszerzeniu product seedingu o badanie konsumenckie.
 
Celem badania jest:
Kampania z blogerami dla marki Demsa
   
Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat kampanii seedingowych oraz innych mechanizmów marketingu rekomendacji, skontaktuj się z nami: newbusiness@nuorder.pl